Keuringen en preventie

Kwaliteit en veiligheid zijn voor vanPanhuis Hoogeveen belangrijke uitgangspunten. Wij zijn een VCA** gecertificeerd bedrijf en beschikken over waarborgen voor werkzaamheden aan gebouwgebonden installaties.

Elke organisatie en elk bedrijf is wettelijk verplicht inspecties te laten uitvoeren aan zijn technische installaties. De eisen waaraan installaties moeten voldoen staan beschreven in een groot aantal normen. Voor alle soorten inspecties aan technische installaties kunt u bij ons Onderhoud- en Servicebedrijf TOP Technisch Beheer terecht.